Meniny má , zajtra má dnes je 24.08.2019
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1751)

Áno
Áno (2370)

Celkový počet hlasov je 4121
Partneri

„Zvýšenie kapacity MŠ v obci Vavrečka“

Informácia o realizácii projektu

Obec Vavrečka má schválený projekt „Zvýšenie kapacity MŠ v obci Vavrečka“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzavretá dňa 6.11.2017 a schválená výška príspevku je 229 995,00 EUR.
Začatie realizácie projektu: 3.2018 - ukončenie realizácie projektu: 7.2018.
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v obci Vavrečka. Realizáciou projektu dôjde v obci Vavrečka k zvýšeniu zaškolenosti detí materských škôl a na území obce sa zabezpečí kvalitné predprimárne vzdelanie, ktoré ďalej prispeje k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky miestnych detí. Projektom sa vytvoria dodatočné kapacity MŠ, čo umožní umiestnenie väčšieho počtu detí a čo bude teda prínosné najmä pre rodičov týchto detí.
Projekt zahŕňa tieto aktivity:
- Aktivita 1: Zvýšenie kapacity MŠ - stavebné práce
- Aktivita 2: Zvýšenie kapacity MŠ - vnútorné vybavenie
- Aktivita 3: Detské ihrisko

Obec Vavrečka má schválený projekt „Zvýšenie kapacity MŠ v obci Vavrečka“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službámŠpecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôlZmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzavretá dňa 6.11.2017 a schválená výška príspevku je 229 995,00 EUR.Začatie realizácie projektu: 3.2018 - ukončenie realizácie projektu: 7.2018.Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v obci Vavrečka. Realizáciou projektu dôjde v obci Vavrečka k zvýšeniu zaškolenosti detí materských škôl a na území obce sa zabezpečí kvalitné predprimárne vzdelanie, ktoré ďalej prispeje k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky miestnych detí. Projektom sa vytvoria dodatočné kapacity MŠ, čo umožní umiestnenie väčšieho počtu detí a čo bude teda prínosné najmä pre rodičov týchto detí.Projekt zahŕňa tieto aktivity:- Aktivita 1: Zvýšenie kapacity MŠ - stavebné práce- Aktivita 2: Zvýšenie kapacity MŠ - vnútorné vybavenie- Aktivita 3: Detské ihrisko

Vo Vavrečke 9.11.2017