Meniny má , zajtra má dnes je 24.08.2019

„Zvýšenie kapacity MŠ v obci Vavrečka“

Informácia o realizácii projektu

Obec Vavrečka má schválený projekt „Zvýšenie kapacity MŠ v obci Vavrečka“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzavretá dňa 6.11.2017 a schválená výška príspevku je 229 995,00 EUR.
Začatie realizácie projektu: 3.2018 - ukončenie realizácie projektu: 7.2018.
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v obci Vavrečka. Realizáciou projektu dôjde v obci Vavrečka k zvýšeniu zaškolenosti detí materských škôl a na území obce sa zabezpečí kvalitné predprimárne vzdelanie, ktoré ďalej prispeje k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky miestnych detí. Projektom sa vytvoria dodatočné kapacity MŠ, čo umožní umiestnenie väčšieho počtu detí a čo bude teda prínosné najmä pre rodičov týchto detí.
Projekt zahŕňa tieto aktivity:
- Aktivita 1: Zvýšenie kapacity MŠ - stavebné práce
- Aktivita 2: Zvýšenie kapacity MŠ - vnútorné vybavenie
- Aktivita 3: Detské ihrisko

Obec Vavrečka má schválený projekt „Zvýšenie kapacity MŠ v obci Vavrečka“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službámŠpecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôlZmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola uzavretá dňa 6.11.2017 a schválená výška príspevku je 229 995,00 EUR.Začatie realizácie projektu: 3.2018 - ukončenie realizácie projektu: 7.2018.Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v obci Vavrečka. Realizáciou projektu dôjde v obci Vavrečka k zvýšeniu zaškolenosti detí materských škôl a na území obce sa zabezpečí kvalitné predprimárne vzdelanie, ktoré ďalej prispeje k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky miestnych detí. Projektom sa vytvoria dodatočné kapacity MŠ, čo umožní umiestnenie väčšieho počtu detí a čo bude teda prínosné najmä pre rodičov týchto detí.Projekt zahŕňa tieto aktivity:- Aktivita 1: Zvýšenie kapacity MŠ - stavebné práce- Aktivita 2: Zvýšenie kapacity MŠ - vnútorné vybavenie- Aktivita 3: Detské ihrisko

Vo Vavrečke 9.11.2017