Meniny má , zajtra má dnes je 20.09.2019

Poslanci Obecného zastupiteľstva.

Adam Čiernik                  0904301022  ciernikadam@centrum.sk

Ing. Mária Bucová            0907278398  bucovamaria@zoznam.sk

Bc. Alena Hvoľková          0911216502  hvolkovaalena@centrum.sk

František Pepucha                                frantisek.pepu@gmail.com

Marián Kasan                  0903681734   marian.kasan@awsslovakia.sk

Ing. Karol Pjentek            0918737918   karol.pjentek@mil.sk

Ing. Miroslav Rentka         0907332290   mrentka@gmail.com

Ing. Jozef Sklarčík            0908703380  jozef.sklarcik@orava.sk

Peter Trabalka                  0908237988  peter.trabalka1@gmail.com

komisia finančná, pre výstavbu a územné plánovanie a ochranu verejného poriadku:

 

komisia pre sociálnu oblasť, školstvo, šport, kultúru