Meniny má , zajtra má dnes je 24.08.2019

Starosta obce Vavrečka

Starosta obce Vavrečka je od 11.12.2014 Peter Kružel

č.t. 0905243223

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Presné právne vymedzenie funkcie starostu obce vymedzuje zákon O obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

 

zástupca starostu: Ing. Jozef Sklárčik 0908703380

Je zvolený obecným zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie, zastupuje starostu počas jeho  neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.