Meniny má , zajtra má dnes je 16.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1768)

Áno
Áno (2387)

Celkový počet hlasov je 4155
Partneri

Vyhlásenie mimoriadnej situácie.

Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb podľa § 15, ods. 1, písm. j/ Zákona NR SR č. 42/1994 Z.  z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

Obec Vavrečka

 

v y h l a s u j e


dňa 6. februára 2013 o 9:00 hod na území obce mimoriadnu situáciu.


Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia /záchranné práce/ smerujúce k odvráteniu /hrozby mimoriadnej udalosti/, následkov mimoriadnej udalosti, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok.

Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:

- zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam
- sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby

- zabezpečiť prístup ku ZŠ, MŠ, zdravotnému stredisku a verejným budovám obce



Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vo Vavrečke, dňa 06.02.2013



 


                                                                               Mgr. Ladislav Šnapko
                                                                                 .............................
                                                                                 starosta obce

 


Dátum pridania: 07.02.2013