Meniny má , zajtra má dnes je 16.09.2019
JDS-Vavrečka www.jds-vavrecka.webnode.sk Základná škola s materskou školou Vavrečka www.zsvavrecka.edupage.sk
Virtuálny cintorín
Odkazy
Aktuálna Anketa
Páči sa Vám naša web stránka?
Nie
Nie (1768)

Áno
Áno (2387)

Celkový počet hlasov je 4155
Partneri

Zámer obce - predaj časti obecného pozemku.

 

Obec Vavrečka , 029 01 Vavrečka č.203

Zverejnenie zámeru na predaj majetku obce Vavrečka v zmysle zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Obec Vavrečka v zmysle zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov , § 9a odst. 5 a uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vavrečke č. 4/2013

Zámer obce Vavrečka

Odpredať časť obecného pozemku

Časť E KN parcely č. 2189/4 o výmere 600 m2 ostatné plochy

Cenové ponuky môžete doručiť na obecný úrad do 15.10.2013 do 15.00 hod.

 

z v e r e j ň u j e

Vo Vavrečke 1.10.2013

Mgr. Ladislav Šnapko

starosta obce


Dátum pridania: 01.10.2013