Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Kultúrny dom

Prenájom

svadobná sála

Rozhodnutie schválené OZ Uznesením 2/2023 zo dňa 2.5.2023

VZN o prenájme.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 389.96 kB

Vavrečka – prenájom sály

domáce zložky, občania Vavrečky // mimoobecné organizácie, občania bez trvalého pobytu vo Vavrečke 

svadba, tanečná zábava, stužková slávnosť, ples, celovečerná akcia vrátane kuchyne: 200 eur / 300 eur

 
rodinná oslava vrátane kuchyne: 150,00 eur / 250,00 eur  
kar vrátane kuchyne: 50,00 eur / 100,00 eur  
akcia s účasťou občanov ( platiace publikum, nakupujúci ap.) bez kuchyne: 50,00 eur  
prenájom divadelnej sály hodina: 8,50 eur  
Rezervácia je platná po uhradení zálohy vo výške 100,00 eur. Úhrada za prenájom sa platí ihneď  po skončení nájmu.  
prenájom obrus : 1,50 eur                                                                
voda+ stočné je paušálne: 10,00 eur  
poškodenie alebo rozbitie inventáru sa uhrádza vo výške aktuálnej obstarávacej ceny  
nájomca je povinný odovzdať priestory po prenájme v takom stave, v akom mu bol odovzdaný  

- Výška a podmienky prenájmu uvedená na stránke. Počas školského roka v dňoch pondelok, utorok, streda prebieha od 15:00 – 19:00 hod. vo veľkej sále vyučovanie SZUŠ Jánoš – na základe platnej zmluvy o prenájme priestorov.

Rezervované termíny : 2024 s.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 70.42 kB

Obsadenosť sály