Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Ako triediť odpad

Triedenie odpadu

Elektroodpad sa zbiera 2x ročne na zberné auto, alebo na zberný dvor. Plasty do žltých vriec, zbierajú sa raz mesačne na zberné auto, stavebný odpad - volajte 0905243223 (starosta).

PLASTY

Do triedeného zberu plastov patria najmä:

  • PET fľaše (nezálohované), plastové tašky a vrecká, fólie, plastové obaly od kozmetiky, drogérie a potravín

Do triedeného zberu plastov nepatria:

  • znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (napr. z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, znečistené fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov (napr. hračky), bazény, molitan, hadice, plexisklo, autoplasty, žalúzie

PAPIER

Papier je recyklovateľný druh materiálu. Recyklovať sa dá v priemere 5 až 8-krát. Odpady z papiera a lepenky na Slovensku zbierajú do modrých kontajnerov alebo v niektorých obciach aj do modrých vriec.

Do triedeného zberu papiera patria najmä:

  • noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly, kancelársky papier, obálky, pohľadnice, listy

Do triedeného zberu papiera nepatria:

  • znečistený papier, mokrý papier, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z nápojových kartónov (tzv. kompozitné obaly, resp. VKM), obaly z masla

KOV

Kov sa dá podobne ako sklo recyklovať donekonečna. V závislosti od spracovateľa sa kovy triedia na jednotlivé druhy (napr. meď, hliník) a následne sa rôznymi metódami (najčastejšie lisovaním) spracovávajú a využívajú ako druhotná surovina pri výrobe.

Do triedeného zberu kovov patria najmä:

  • plechovky od nápojov (nezálohované), konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery, alobaly, uzávery z jogurtov, uzávery od kompótov, kovové súdky

Do triedeného zberu kovov nepatria:

  • kovové obaly kombinované s inými materiálmi, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov, sprejov)

SKLO

Odpady zo skla sa na Slovensku zbierajú do zelených kontajnerov alebo v niektorých obciach aj do zelených vriec. Sklo je 100 % recyklovateľné - môžeme ho recyklovať donekonečna bez straty kvality a čistoty. Sklo je najbezpečnejšie pre balenie a uchovávanie potravín. Na rozdiel od iných obalových materiálov sklo nevypúšťa žiadne látky do jedla a pitia. 

Do triedeného zberu skla patria najmä:

  • nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, úlomky tabuľového skla, poháre od kompótov, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, sklenené vázy

Do triedeného zberu skla nepatria:

  • znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, sklo kombinované s inými látkami, žiarovky