Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Plán vývozu odpadov

Zmesový komunálny odpad vyvážajú TS DK každý druhý štvrtok počas celého roka. 

PLASTY

SKLO

PAPIER

05.01.2024

17.01.2024

30.01.2024

01.02.2024

14.02.2024

28.02.2024

29.02.2024

13.03.2024

27.03.2024

28.03.2024

17.04.2024

29.04.2024

30.04.2024

16.05.2024

30.05.2024

31.05.2024

19.06.2024

27.06.2024

28.06.2024

17.07.2024

30.07.2024

01.08.2024

15.08.2024

28.08.2024

30.08.2024

13.09.2024

27.09.2024

30.09.2024

11.10.2024

28.10.2024

31.10.2024

13.11.2024

28.11.2024

29.11.2024

12.12.2024

17.12.2024