Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Páter I. Matkulčík

Matkulčík

Páter Ignác Matkulčík sa narodil 05.11.1929 vo Vavrečke rodičom Ignácovi a Márii, rod. Buganovej. Základnú školu navštevoval v rodnej dedine, štátnu meštianku v Námestove. Neskôr pokračoval v štúdiách na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Už od detstva túžil stať sa kňazom, ale jeho túžba sa vyplnila až oveľa neskôr. Keďže verejne obhajoval náboženské práva, v roku 1957 bol zatknutý a odsúdený v procese " Trstenský a spol." . V roku 1968 nastupuje do seminára v Bratislave, ale z politických dôvodov  ho tesne pred ukončením vylúčili. Vysviacku prijal tajne až v roku 1975 ako člen Misijnej spoločnosti Vincenta de Paul, z rúk tiež tajne vysväteného otca biskupa J. CH. Korca. Páter Ignác Matkulčík pôsobil ako učiteľ v okolitých obciach, neskôr pre politickú situáciu ako robotník. Po vysvätení pôsobil ako misionár na Ukrajine, neskôr spravoval viaceré farnosti na Slovensku.
Vo svojom živote pomáhal hlavne biednym a chudobným, veľký vplyv mal na deti a mládež. Pod jeho starostlivým dohľadom dozrelo viacero kňazských i manželských povolaní. Mal veľkú zásluhu na obnove kostola sv. Anny a jeho okolia, kapličky na Pasekoch, staral sa o úpravu cintorína a dedinského parku. Naposledy pôsobil v Bošanoch, kde aj 03.05.1997 u sestričiek Misijnej spoločnosti Vincenta de Paul zomrel. Pochovaný je vo Vavrečke. 

 

Život a pastoračná činnosť pátra Ignáca Matkulčíka je podobne spracovaná v knihe " Väzenie ho nezlomilo " od Moniky Kurtulíkovej. (dostupná V Obecnej knižnici)