Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Páter Štefan Smržík

Štefan Smržík

Páter Štefan Smržík sa narodil 02.01.1921 vo Vavrečke rodičom Ignácovi a Johane rod. Holmovej ako najstarší zo 6 detí. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Trnave, v roku 1937 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku, neskôr študoval filozofiu v Záhrebe a Košiciach. Teológiu študoval v Ríme, kde bol v roku 1948 vysvätený za kňaza. Neskôr študoval v rímskej štátnej univerzite literárne vedy. V tom čase spolupracoval aj pri slovenskom vysielaní Vatikánskeho rádia.

Z osobných zápiskov Štefana Smržíka:

„ slovenské vysielanie v tomto období na žiadosť Mons. Bafileho zo Štátneho sekreteriátu zaviedlo týždenné mimoriadne vysielanie Máriinej légie, tvorila ho modlitba ruženca a informácie o činnosti. Hlavným cieľom Vatikánskeho rozhlasu v tomto období začiatku 50-tych rokov bolo sprístupniť hlas Svätého otca, jeho prejavy prenasledovaným katolíkom latinského i byzantsko-slovanského obradu doma pod Tatrami.“

     V roku 1957 odišiel do misií v Strednej Afrike, kde sa venoval štúdiu domorodého jazyka, neskôr bol rektorom seminára v Mpime. Jeho dizertačná práca o pôvode rímsko - slovanského obradu vyšla v sérii Cyrilomethodiana, pod titulom The Glagolitic of Roman-Slavonic Liturgy. Je to najlepšia syntéza o glagolskej liturgii. Počas pôsobenia v Ríme prispieval autorsky do Hlasov z Ríma a iných americko-slovenských časopisov. Obdivuhodné boli jeho jazykové znalosti, či už svetových alebo afrických jazykov a nárečí, na základe toho často vypomáhal v duchovnej službe aj kanadským Poliakom, Talianom, Chorvátom. Po nútenom 42-ročnom exile, páter Štefan Smržík prvýkrát navštívil rodnú dedinu Vavrečku v roku 1991, kedy vlastne slúžil prvýkrát sv. omšu vo svojej domovine. Potom ešte raz navštívil Slovensko, redigoval knižnicu v Spolku Sv. Vojtecha v Trnave.
Páter Štefan Smržík zomrel 7.decembra 1996 v Kanade. Pochovaný je v kanadskom Ontariu.