Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Územný plán obce

Rok 2015 > 2015

ÚP obce - grafika - širšie vzťahy

1_lirlie_vzlahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,75 MB
Vložené: 22. 7. 2015

ÚP obce - grafika, priestor, záväzná časť

3_komplexna_navrh_priestorovaho_usporidania_a_funkanaho_vyulavania_azemia_s_vyznaaenou_zavaznou_aaslou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,29 MB
Vložené: 22. 7. 2015

ÚP obce - grafika - riešenie doprava

4_rielenie_verejnaho_dopravnaho_vybavenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Vložené: 22. 7. 2015

Rok 2014 > 2014

ÚP - gr. časť priestorové usp, funkčné využívanie s dopravou

komplexna_navrh_priestorovaho_usporiadania_a_funkanaho_vyulavania_azemia_s_rielenam_dopravy_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,74 MB
Vložené: 25. 9. 2014

ÚP - schéma záväzných častí

schema_zavaznach_aasta_a_verejnoprospelnach_stavieb.dwg.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Vložené: 22. 9. 2014

ÚP obce - text časť A

a_nalvrh_text_apn_o_vavreaka_2_1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 859,74 kB
Vložené: 22. 9. 2014

ÚP obce graf.časť - využitie na poľnohosp. účely

perspektavne_vyulitie_poanohospodarskej_pady_na_nepoanohospodarske_aaely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 659,46 kB
Vložené: 22. 9. 2014

ÚP obce - grafická časť - širšie vzťahy

lirlie_vzlahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,76 MB
Vložené: 22. 9. 2014

ÚP-graf.časť - verejné dopr. vybavenie

verejna_dopravna_vybavenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Vložené: 22. 9. 2014

ÚP obce - grafická časť -tech.vybavenie - energ.

verejna_technicka_vybavenie_energetika_spoje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Vložené: 22. 9. 2014

ÚP - gr. časť ochrana prírody s a tvorba krajiny

ochrana_prarody_a_tvorba_krajiny_prvky_ases.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,74 MB
Vložené: 25. 9. 2014

Územný plán obce - grafická časť

komplexna_navrh_priestorovaho_usporiadania_a_funkanaho_vyulavania_azemia_s_rielenam_dopravy_l.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,86 MB
Vložené: 22. 9. 2014

ÚP - text.časť B

b_nalvrh_zavazna_cast_apn_o_vavreaka_2_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,57 kB
Vložené: 22. 9. 2014

ÚP - text.časť C

c_nalvrh_vyhodnotenie_zalberu_pp_apn_o_vavreaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,31 kB
Vložené: 22. 9. 2014

ÚP obce - grafická časť - vod.hosp.

verejna_technicka_vybavenie_vodna_hospodarstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB
Vložené: 22. 9. 2014
Zobrazené 21-35 z 35