Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Ladislav Šnapko

Vavrečka 35, telefón 0903220992

od 1.11.2020 

Hlavného kontrolóra volí OZ podľa § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na funkčné obdobie 6 rokov.

Plán KČHK Vavrečka na 2. polrok 2023.pdf (288.04 kB)

Plán KČHK Vavrečka na 1. polrok 2023.pdf (287.96 kB)

príloha k smernici.pdf (651.35 kB)

Oznámenie protispoločenskej činnosti.pdf (279.1 kB)

smernica wb (003).pdf (673.01 kB)