Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Komisie OZ

Komisia verejného záujmu: predseda Bc. Alena Hvoľková

 členovia: Ing. Mária Bucová, Michal  Hrkeľ, František Pepucha, Slavomír Praj

Komisia finančná: predseda Ing. Mária Bucová

 členovia: František Pazúrik, Bc. Alena Hvoľková, Peter Kružel, Rastislav Poláčik

Komisia výstavby a územného plánovania: predseda Peter Kružel               členovia: AdamČiernik, MichalHrkeľ, František Pepucha,  Slavomír Praj, Ing. Miroslav Rentka  

Komisia športu, mládeže a sociálnych vecí: predseda Slavomír Praj

členovia: Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Rastislav Poláčik, František Pazúrik