Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Projekty

Zberný dvor Vavrečka

Zberný dvor Vavrečka

Dátum: 19. 10. 2023

Zberný dvor Vavrečka

Vavrečka žije športom.

Dátum: 15. 8. 2023

Vavrečka žije športom. Fitness centrum Vavrečka pre všetkých obyvateľov našej obce. Realizované s finančnou podporou nadácie SPP a Žilinského samosprávneho kraja.
Nadácia SPP - 2000,00 eur
Žilinský samosprávny kraj - 900,00 eur
Realizácia: svojpomocne

Projekt - Riešenie migračnej krízy

Projekt: Riešenie migračnej krízy Vavrečka

Dátum: 20. 6. 2023

Projekt
Hlavný cieľ: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine


Obnova školského klubu vo Vavrečke

Obnova školského klubu vo Vavrečke

Dátum: 5. 5. 2023

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
Operačný program Kvalita životného prostredia
Dátum začatia realizácie: 07/2022
Dátum ukončenia realizácie: 11/2022
Nenávratný finančný príspevok: 220 530,02 eur
Hlavný cieľ projektu: Zníženie spotreby pri prevádzke verejných budov

Príspevok na Opláštenie multifunkčného areálu Vavrečka

Opláštenie multifunkčného športového areálu Vavrečka

Dátum: 16. 2. 2023

Príspevok z Fondu na podporu športu

Opláštenie multifunkčného športového areálu Vavrečka

Opláštenie multifunkčného športového areálu

Dátum: 31. 1. 2023

Vuúčtovanie príspevku na projekt podpory športu - Vavrečka

Obnova školského klubu vo Vavrečke

Dátum: 26. 1. 2023

Projekt spolufinancovaný EÚ
Obnova školského klubu vo Vavrečke.
Hlavný cieľ projektu 310040041-4.3.1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Dátum začatia realizácie 1.7.2022
Dátum ukončenia projektu 1.11.2022
Nenávratný finančný príspevok: 220530,02 eur

Rekonštrukcia historickej požiarnej striekačky. 1

Rekonštrukcia historickej požiarnej striekačky.

Dátum: 3. 11. 2022

" Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj"

Vybudovanie záchytného parkoviska v obci Vavrečka

Dátum: 28. 10. 2022

" Vybudovanie záchytného parkoviska v obci Vavrečka"

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia

Dátum: 19. 8. 2019

Modernizácia verejného osvetlenia

Zvýšenie kapacity MŠ Vavrečka

Zvýšenie kapacity MŠ Vavrečka

Dátum: 19. 8. 2019

Zvýšenie kapacity MŠ Vavrečka