Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Poslanci OZ Vavrečka

Adam Čiernik

Tel.: 0904301022, E-mail: ciernikadam@centrum.sk

Ing. Mária Bucová

0907278398, E-mail: bucovamaria@zoznam.sk

Michal Hrkeľ

0918572399, michalhrkel2@gmail.com

Bc. Alena Hvoľková  

0911216502, E-mail: hvolkovaalena@centrum.sk

Peter Kružel

0917316270, E-mail: kruzelpeter60@gmail.com

František Pazúrik

0918481894, pazurikf@gmail.com

František Pepucha

frantisek.pepu@gmail.com

Rastislav Poláčik

0902052161, polaciktaebo@orava.sk

Slavomír Praj

0903545472, praj.slavo@orava.sk