Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Zástupca starostu

Peter Kružel

Tel.: 0917316270

Je zvolený obecným zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie, zastupuje starostu počas jeho  neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.