Menu
Obec Vavrečka
Vavrečka

Narodenie dieťaťa

Vybavuje Mária Pavláková

Občania s trvalým pobytom v obci Vavrečka pri narodení dieťaťa majú nárok na príspevok 100,00 eur ( podľa platného VZN obce)

Predložiť: občiansky preukaz a rodný list dieťaťa